Disciplína docházky

Všechny sportovce prosíme , aby přišli před hodinou o 15 minut dříve.
Jestliže se ze závažných důvodů nemůžete dostavit na hodinu, prosíme, abyste se odhlásili nejméně den předem, NÁHRADNÍCI ČEKAJÍ !

Nová sezóna

Vážení přátelé,
léto uteklo velmi rychle a my začínáme opět jezdit a čerpat sílu pod střechou.
Neměníme ani cenu. K ceně opět patří lahev dobrého pití.
Nabízíme Vám optimální rozložení hodin, které upravíme dle vašeho zájmu tak, abychom naplnili alespoň částečně hodiny, které si vyberete. Nebráníme se jakékoli změně času ani dne, vše bude záležet na dohodě. Pokud bude zájem od kolektivu od 8-10 lidí, odjedeme s Vámi hodinu kdykoli.
Na hodinu se s vámi těší vaši trénéři.

Blokování hodin

Vážení spininkářky a spininkáři,
stává se stále častěji, že si objednáte hodiny, čímž je blokujete pro ostatní a potom nepřijdete. Odhlašujete se, prosím, alespoň den předem nebo zprávou dopoledne. Krátce před hodinou je to již zbytečné.
Zdraví Kare