Všechny sportovce prosíme , aby přišli před hodinou o 15 minut dříve.
Jestliže se ze závažných důvodů nemůžete dostavit na hodinu, prosíme, abyste se odhlásili nejméně den předem, NÁHRADNÍCI ČEKAJÍ !